Walter Benjamin ja kapitalismi

Jos tämä on totta, niin silloin Benjaminin olettamus kapitalismin ja kristinuskon suorasta yhteydestä saa lisävahvistuksen: kapitalismi on uskonto, joka perustuu kokonaisuudessaan uskoon, se on uskonto, jonka seuraajat elävät pelkästä uskosta. Ja kuten, Benjaminin mukaan, kapitalismi on uskonto, jossa kultti on vapautunut jokaisesta tavoitteestaan ja syyllisyys jokaisesta synnistä, siis kaikesta mahdollisesta pelastuksesta, siten uskon näkökulmasta kapitalismilla ei ole mitään kohdetta: se uskoo pelkän uskomisen puhtaaseen tosiasiaan, puhtaaseen luottoon (”believes in the pure belief”) – siis: rahaan.

Jussi Vähämäki – Euroopan filosofinen idea

”Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden esiin nousu kertoo ennen muuta hobbesilaisen paradigman ja koko konfliktien neutraloinnin ja epäpolitisoinnin järjestelmän, valtioon siirretyn ja byrokratiaksi muutetun politiikan kriisistä.”