Vasemmistoliiton tulevaisuusasiakirjan arviointia

Vasemmistoliitto hyväksyi kesäkuun puoluekokouksessaan (8.–9.6.2013) asiakirjan Punavihreä tulevaisuus. Tässä kirjoituksessa asiakirjaa arvioidaan erityisesti siltä näkökannalta, mikä on sen kuvaama ”piste horisontissa”, ts. pitemmän aikavälin ”kokonaisvaltainen näkemys” ja näköala yhteiskunnasta, jota tavoitellaan, ja verrataan sitä niihin tavoitteisiin, joita vasemmistolaisella työväenliikkeellä perinteisesti on ollut.