Valtiovarainministeriö arvioi osinkotulojen kasvavan miljardilla

urpilainen-vm

Verotuottoarviot valtiovarainministeriön budjettiesityksessä

Valtiovarainministeriön vuoden 2014 budjettiesityksessä, joka julkaistiin 8. elokuuta, on uusia arvioita yhtiö- ja osinkoverotuksen muutosten vaikutuksista. Arviot ovat yksityiskohtaisempia ja paremmin perusteltuja kuin kevään kehyspäätöksessä. Ilmeisesti valtiontalouden tarkastusviraston keväällä esittämä kritiikki huterista laskelmista on vaikuttanut.

Verotuotoista esitetään laskelmia kahdella tavalla: vuositasolla, jolloin kyse on lopullisen verotuksen sisältämästä tiedosta sekä kertymälukuina, jolloin ennakonpidätyksen ja ennakonkannon tarkkuus sekä lisämaksuina tai jälkiveroina perittävien verojen ajoitus vaikuttaa tuloksiin.

VM:n laskelmien mukaan yhteisöveron tuotto kokonaisuudessaan vähenee vuositasolla veroprosentin alentamisen takia 870 miljoonaa euroa. Koska veroprosentin alennus kompensoidaan kunnille ja seurakunnille, tämä muutos kohdistuu kokonaan valtion talouteen. Vaikutus vuoden 2014 budjetissa on kuitenkin pienempi, koska vuonna 2014 valtion kassaan kertyy vielä edellisten vuosien veroa ja koska osa veronalennuksesta vaikuttaa vasta myöhempinä vuosina verokertymiin.

Perustelutekstissä mainitaan edelleen yhteisöverotuksen alentamisen myönteiset ”dynaamiset vaikutukset”, mutta niistä ei enää esitetä määrällistä arviota. Samalla myönnetään, että mahdolliset myönteiset vaikutukset ”tulevat näkyviin vasta talouden elpyessä” ja että ”myönteiset vaikutukset heijastuvat viiveellä talouden kasvun kautta sekä yritysten veronmaksun lisääntyessä Suomeen.” Tosiasiassa myönteisten vaikutusten toteen näyttäminen voi olla vaikeata tai mahdotonta myöhemminkään. Se vaatisi tarkkoja tilastollisia selvityksiä, joiden pätevyydestä vain ekonomistit pystyvät kiistelemään ja jotka vaativat pohjakseen teoreettisia olettamuksia yritysten käyttäytymisestä. Lainsäädännön muutosten vaikutusten erottaminen suhdanteiden vaikutuksesta voi olla mahdotonta.

Veropohjaa laajentavilla muutoksilla on mitätön vaikutus yhtiöveron alennukseen verrattuna. Yritysten korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen vaikuttaa ensi vuonna vain 16 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten investointien poistojen muutos vain 4 miljoonaa euroa. Uusi verohelpotus yrityksille on koulutuskulujen vähennysoikeus, joka maksaa enemmän kuin mainitut kiristykset, nimittäin 85 miljoonaa euroa.

Osinkoverotuksesta muutosten vaikutuksista esitetään seuraavat arviot.

osingot

Vuonna 2014 osinkoverotuksen muutokset tuottaisivat vain 112 miljoonaa euroa lisää valtion kassaan. Vuositasolla muutos olisi 300 miljoonaa euroa. Luvut ovat pienempiä kuin kehyspäätöksen yhteydessä, jolloin mainittiin luku 390 miljoonaa euroa.

Mielenkiintoista on, että arvio osinkoverotuksen tuotosta nojautuu arvioon, että osingot kasvavat ensi vuonna 25 prosenttia. Perustelutekstissä sanotaan.”Yhteisöveron alentaminen lisää voitonjakokelpoisia varoja, minkä arvioidaan lisäävän luonnollisille henkilöille maksettavia osinkoja.” Toisin sanoen VM:ssä katsotaan, että yhteisöveron alennus valuu suurelta osin, tai jopa valtaosin luonnollisten henkilöiden osinkoihin.

VM:n laskelmassa luonnollisten henkilöiden osinkotulot kasvavat peräti miljardilla eurolla vuodesta 2013 vuoteen 2014, 3 800 miljoonasta 4 800 miljoonaan euroon! Tämä lyö korville lupauksia, että yhteisöveron alennus johtaa investointien ja työpaikkojen lisääntymisen ja että kyse olisi tuloeroja kaventavasta ratkaisusta.

Laskelma paljastaa myös sen, että melko optimistiset arviot osinkoverotuksen kertymän kasvusta perustuvat arvioon osinkotulojen reippaasta kasvusta. Ilman arvioitua osinkotulojen kasvua lainsäädännön muutosten vaikutus olisi pienempi, lähempänä 200 kuin 300 miljoonaa euroa vuositasolla.

Facebook-kommentit
2 Comments
  1. Ja noin siirretään taas rahat köyhiltä rikkaille, on se tuolla helppoa hymyillä kun pääsevät piiripienipyörii systeemillä toinen tukemaan toistaan ja näin ajamaan omia etujaan, korruptiosta siinä on kyse.

  2. Pääomatulo-osinkojen 25% kasvu johtunee siitä, että ansiotulo-osingoista (n. 600 000€ v. 2011) tulee pääomatulo-osinkoja ensi vuonna. Eli todellista osinkotulojen kasvua nuo luvut eivät kyllä juuri sisällä. Vm voisi kyllä hieman selkeämmin tämän ilmoittaa taulukoissaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *