Uusklassisen teorian raunioilla II: Lepomäki ja Wahlroos

Väittely leikkaajien ja elvyttäjien välillä näyttäisi keikahtaneen elvyttäjien eduksi – ainakin teoriassa. Vaikka enää vain kovasuomuisimmat liskot puolustavat epäonnistunutta leikkauspolitiikkaa avoimesti, keskustelua talouskriisistä hallitsee kuitenkin edelleen monet virheargumentit ja sokeat pisteet.

Ensinnäkin keskustelu velkakriisistä keskittyy julkiseen velkaan ja unohtaa, että vahvassa pohjoisessa kotitaloudet ovat Euroopan velkaantuneimpia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Toisekseen keskustelu keskuspankin rahapolitiikasta unohtaa sen poliittisen luokkataisteluun liittyvän ulottuvuuden. Kolmanneksi talouslehdistöltä on jäänyt huomaamatta, että Excel-virheestä parjatut Carmen Reinhart ja Ken Rogoff ovat vaatineet kaiken aikaa velkojen uudelleenjärjestelyä, velka-armahdusta ja velkojen alaskirjausta.

,

Espanjan talouskriisi osa 2: "Menkööt kaikki" ja konstitutiivinen prosessi

Vuoden 2011 aikana teetettyjen kyselyjen perusteella pankkipelastuksia ja leikkausohjelmaa vastustavan 15M-liikkeen tuki Espanjan kansan keskuudessa oli 75–80 %. Vuoden 2012 aikana liike kasvoi jatkuvaa tahtia ja veti mukaansa yhä uusia ihmisryhmiä. Vuoden 2013 alun kyselyissä tuki oli edelleen korkealla, 78 prosentissa. Espanjan konservatiivihallitus ei ole liikkeen legitimiteetin kasvusta huolimatta ole astunut tuumaakaan taaksepäin tai suostunut minkäänlaiseen neuvotteluun.

Walter Benjamin ja kapitalismi

Jos tämä on totta, niin silloin Benjaminin olettamus kapitalismin ja kristinuskon suorasta yhteydestä saa lisävahvistuksen: kapitalismi on uskonto, joka perustuu kokonaisuudessaan uskoon, se on uskonto, jonka seuraajat elävät pelkästä uskosta. Ja kuten, Benjaminin mukaan, kapitalismi on uskonto, jossa kultti on vapautunut jokaisesta tavoitteestaan ja syyllisyys jokaisesta synnistä, siis kaikesta mahdollisesta pelastuksesta, siten uskon näkökulmasta kapitalismilla ei ole mitään kohdetta: se uskoo pelkän uskomisen puhtaaseen tosiasiaan, puhtaaseen luottoon (”believes in the pure belief”) – siis: rahaan.

,

Kutsu Blockupy Frankfurtiin: Odotus on ohi – pysymme liikkeessä

Mikään ei muutu välittömästi eikä huomenna, mutta ellemme kaikki itse muovaudu, ellemme pyri etsimään uusia reittejä, mikään ei tule liikkumaan. Kapina alkaa vasta kun me aloitamme sen. Tapaamma Frankfurtissa 30. toukokuuta, 2. kesäkuuta saakka. Se, muuttaako EKP uuteen päämajaansa Frankfurtissa ja kuinka tuo muutto sujuu on vielä päättämättä. Puutu asiaan! Paljon on pelissä.