Yhtiöveron alennus: EVA:n mitalit jaossa?

Yhtiöveron alennus ei sisälly Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sen taustalla on viime talvella käynnistynyt poliittinen prosessi, jossa ensin työnantajapiirit alkoivat vaatia ja sitten kokoomus, seuraavaksi muutamat SDP-johtajat ja lopuksi vasemmistoliiton ministerit alkoivat puoltaa yhtiöveron alentamista.

Pääoma 2000-luvulla

Kysymys siitä, miten kapitalismille ratkaisemattomat ristiriidat kyetään ylittämään liittyy olennaisesti kysymykseen siitä miten kapitalistisen valtion ja sen piirissä käytävän politiikan puitteet kyetään ylittämään. Tässä suhteessa Pääoma on edelleen ohittamaton teoreettinen lähtökohta.

Agora99: kohti demokraattista vallankumousta Euroopassa

Millaista Eurooppaa Troikan velkahallintaa vastustavat liikkeet rakentavat? Kuinka uusliberaalismia vastaan taistellaan EU:n voittajamaissa? Kuinka estää mantereen poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen jakautuminen pohjoinen–etelä-suunnassa? Siis, kuinka rakentaa Eurooppaa yhdessä?