EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

Joonas Laine haastattelee Murray Smithiä sosialismista, Euroopan unionista ja eurooppalaisen vasemmiston näköaloista. Smith on skotlantilainen sosialisti, joka on ollut mukana vasemmistolaisessa politiikassa useissa Länsi-Euroopan maissa 1960-luvulta asti. Vuodesta 2009 asti hän on asunut Luxemburgissa, jossa on mukana vasemmistopuolue déi Lenkin toiminnassa ja tuli valituksi sen edustajana Euroopan vasemmistopuolueen hallitukseen vuonna 2010.

Vasemmistoliiton tulevaisuusasiakirjan arviointia

Vasemmistoliitto hyväksyi kesäkuun puoluekokouksessaan (8.–9.6.2013) asiakirjan Punavihreä tulevaisuus. Tässä kirjoituksessa asiakirjaa arvioidaan erityisesti siltä näkökannalta, mikä on sen kuvaama ”piste horisontissa”, ts. pitemmän aikavälin ”kokonaisvaltainen näkemys” ja näköala yhteiskunnasta, jota tavoitellaan, ja verrataan sitä niihin tavoitteisiin, joita vasemmistolaisella työväenliikkeellä perinteisesti on ollut.

Yhtiöveron alennus: EVA:n mitalit jaossa?

Yhtiöveron alennus ei sisälly Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sen taustalla on viime talvella käynnistynyt poliittinen prosessi, jossa ensin työnantajapiirit alkoivat vaatia ja sitten kokoomus, seuraavaksi muutamat SDP-johtajat ja lopuksi vasemmistoliiton ministerit alkoivat puoltaa yhtiöveron alentamista.

Pääoma 2000-luvulla

Kysymys siitä, miten kapitalismille ratkaisemattomat ristiriidat kyetään ylittämään liittyy olennaisesti kysymykseen siitä miten kapitalistisen valtion ja sen piirissä käytävän politiikan puitteet kyetään ylittämään. Tässä suhteessa Pääoma on edelleen ohittamaton teoreettinen lähtökohta.