Kilpailukykysopimuksen lisälehdet

Artikkelissa kiinnitetään huomio siihen, mitä sopimuksessa ei ole suoraan kirjoitettu ja mikä kuitenkin näyttää toteutuvan. Kiky siirtää sosiaaliturvamaksuja työnantajilta palkansaajien maksettavaksi, pidentää työaikaa ja leikkaa julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja. Sosiaaliturvamaksujen muutokset lisäävät palkansaajien kesken tuloeroja, minkä lisäksi sopimus merkitsee leikkauspolitiikan jatkamista.

Syyrian kansannousun myöhemmät vaiheet

Keväällä 2011 alkaneet arabimaiden kansannousut tuntuvat viisi vuotta myöhemmin kaukaiselta muistolta. Syyriassa vanha valta on pysynyt pystyssä äärimmäisen kovilla otteilla ja ulkovaltojen tuella. Kansannousujen alkuperäiset tavoitteet on pitkälti syrjäyttänyt kahdenlainen vastavallankumous: toisaalta vanha valta, toisaalta islamismi.

Syyrian vallankumous ja SDF

Reko Ravelan vastine Michael Karadjisin SDP:ää ja kurdipuolue PYD:tä kritisoivaan kirjoitukseen. Vaikka Karadjis kertoo ihailevansa Syyrian Rojavan vallankumousta ja kertoo olevansa Al Nusran (Syyrian Al-Qaida) jyrkkä vastustaja, hän päätyy puolustelemaan Syyrian sunni-islamistisia militioita ja toistelemaan näiden syytöksiä Rojavan itsepuolustusjoukkoja (YPG) ja näiden liittolaisia vastaan.