Keijo Lakkala – Neuvostofilosofia, dialektiikka ja Iljenkov

Artikkelissa käydään läpi neuvostomarxismia sekä sen sisältämiä dialektiikkakäsityksiä painottaen erityisesti ortodoksisen marxismi-leninismin dialektiikkakonseption eroa Evald Iljenkovin vastaavaan nähden.