Keijo Lakkala – Neuvostofilosofia, dialektiikka ja Iljenkov

Artikkelissa käydään läpi neuvostomarxismia sekä sen sisältämiä dialektiikkakäsityksiä painottaen erityisesti ortodoksisen marxismi-leninismin dialektiikkakonseption eroa Evald Iljenkovin vastaavaan nähden.

Jussi Vähämäki – Euroopan filosofinen idea

”Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden esiin nousu kertoo ennen muuta hobbesilaisen paradigman ja koko konfliktien neutraloinnin ja epäpolitisoinnin järjestelmän, valtioon siirretyn ja byrokratiaksi muutetun politiikan kriisistä.”