EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

Joonas Laine haastattelee Murray Smithiä sosialismista, Euroopan unionista ja eurooppalaisen vasemmiston näköaloista. Smith on skotlantilainen sosialisti, joka on ollut mukana vasemmistolaisessa politiikassa useissa Länsi-Euroopan maissa 1960-luvulta asti. Vuodesta 2009 asti hän on asunut Luxemburgissa, jossa on mukana vasemmistopuolue déi Lenkin toiminnassa ja tuli valituksi sen edustajana Euroopan vasemmistopuolueen hallitukseen vuonna 2010.

Keijo Lakkala – Neuvostofilosofia, dialektiikka ja Iljenkov

Artikkelissa käydään läpi neuvostomarxismia sekä sen sisältämiä dialektiikkakäsityksiä painottaen erityisesti ortodoksisen marxismi-leninismin dialektiikkakonseption eroa Evald Iljenkovin vastaavaan nähden.